Guerriller Alzina 26-28 · 08024 Sabadell

93 710 65 48 / ramar1@grupramar.com

Documents de centre

Documents del centre

Normes d’organització i funcionament del centre

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals

Projecte educatiu de centre (PEC)

Projecte lingüístic de centre

Pla d’igualtat

Pla d'obertura

Declaració responsable educació Infantil

Declaració responsable alumnes Primària

Declaració responsable alumnes ESO

Pla d’actuació 2021/2022