Guerriller Alzina 26-28 · 08024 Sabadell

93 710 65 48 / ramar1@grupramar.com

Pla telemàtic de Ramar 1

Un pla telemàtic per a un context de canvi

Actualment, ens trobem immersos en una societat canviant, on les tecnologies de la informació i de la comunicació, s’han convertit en un element indispensable en les nostres vides. L’era digital és complexa i requereix d’una educació flexible que potenciï noves competències, es tracta doncs, de permetre treure el major benefici de les noves eines i dotar dels instruments necessaris per desenvolupar-se en una època de canvis constants i ràpids.

En aquest context, a Ramar hem articulat el pla de treball telemàtic al voltant de la plataforma SM EDUCAMOS TEAMS, amb l’objectiu d’impulsar un canvi metodològic en el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes i incloure l’ús d’aquesta eina de forma habitual.

SM Educamos és un ecosistema educatiu digital que ofereix, en un mateix entorn, totes les eines per a la gestió dels centres, la comunicació amb la comunitat educativa, així com l’anàlisi de dades per al seguiment de la gestió del centre.  Per fomentar el treball en remot en un entorn de col·laboració, SM Educamos s’integra amb Microsoft i Google. Tots els alumnes podran disposar de l’Office 365 i TEAMS per treballar a distància, compartir documents, fer videoconferències o exposar dubtes.

En qualsevol cas, la posada en pràctica ha estat progressiva, en cap cas hem volgut generar cap mena de neguit entre les famílies.

La plataforma ofereix potencialitats molt diverses tals com: l’agenda de la classe (amb les tasques i proves programades, per exemple), accés a tots els materials que es treballen a la classe, disposició d’un xat (individual o grupal), feines per dur a terme i lliurar directament mitjançant la plataforma, reunions virtuals, individuals, de grup o de classe, entre d’altres.