Truca'ns ara!
93 710 65 48  Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya: Escola Bressol, Infantil, Primària i ESO
Horaris
Secretaria
Llar i Infantil: 8:30h-12:45h - 14:45h-17:30h
Primària i ESO: 8:15h-13:00h - 14:45h-18:00h

Primària

EDUCACIÓ PRIMARIA

Etapa educativa obligatòria compresa entre el 6 i els 12 anys, la finalitat de la qual és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials

Què és l'educació primària?

L’educació primària és l’etapa de l’ensenyament formal,compresa entre els 6 i els 12 anys i composta per tres cicles, que s’encarrega de l’alfabetització de l’alumne i de transmetre-li els continguts culturals més bàsics de manera que pugui entendre el món que l’envolta i motivar-se per aprendre. Equival al nivell 1 d’instrucció de l’ISCED. Els continguts inclouen lectoescriptura en la llengua de l’escola, càlcul bàsic, coneixements del medi social i natural i en la majoria de casos ensenyaments artístics elementals. Es pot introduir també un segon idioma.

Al nostre país l’educació primària consta de sis cursos i s’inicia l’any que el nen o nena fa sis anys. Es divideix en tres cicles de dos anys cadascun on les matèries estan impartides per mestres amb la titulació específica per a aquesta etapa i ocasionalment amb altres docents i professionals de suport.

Objectiu

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques i l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual; desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat, i conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que faciliten l’arrelament.

Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l’assoliment de les competències s’organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l’ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l’aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.

Informa't!

Nom i Cognoms*

Escola de procedència alumne*

Cursos d'interès

Població

E-mail*

Comentaris

[recaptcha]

Els cicles d'educació primària a Ramar 1

nens1

Cicle Inicial

El cicle inicial, format per Primer i Segon curs.

nens1

Cicle Mitjà

El cicle format per Tercer i Quart curs.

nens3

Cicle Superior

El darrer cicle, format per Cinquè i Sisè curs.

Blocs dels estudiants d'educació primària a Ramar 1

MENJADOR

Alimentació

L’ alimentació es molt important per a Ramar 1. Per això el nostre centre vol que els alumnes tinguin una dieta sana i equilibrada cada dia de l’any, d’aquesta manera també fomentem els bons hàbits alimentaris que els ajudaran en un futur a portar una vida molt més saludable.

Els nostres menús

Els menús son elaborats per un dietista, ja que una dieta equilibrada és un dels principals objectius del nostre servei. Busquem compensar les calories amb les proteïnes i combinar els lactics amb la fruita.

Tots els nostres menús consten d’un primer plat, segon plat, pa i postres.

Els aliments i tot tipus d’ingredients s’obtenen diàriament per a què es mantinguin en perfecte estat totes les seves condicions una vegada cuinats, (vitamines, proteïnes, minerals, etc.).

menjador

Servei de menjador

El nostre servei de menjador és ofert per Gumen Catering i personal propi del centre. Pots veure amb detall el menú que ofereix el nostre centre.