Guerriller Alzina 26-28 · 08024 Sabadell

93 710 65 48 / ramar1@grupramar.com

Educació Infantil

de 3 a 6 anys

Vols rebre més informació?
Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu

Educació Infantil

El segon cicle d’Educació Infantil és una etapa educativa que s’organitza en tres cursos (de 3 a 6 anys), d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora.

Objectius

 • Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 • Aprendre a pensar, comunicar i a descobrir.
 • Treballar per unes relacions interpersonals satisfactòries.
 • Crear una imatge positiva pròpia i dels altres.

L'educació Infantil a Ramar

L’educació Infantil és una etapa escolar determinant en la formació de la persona. És un període extraordinari caracteritzat per la gran capacitat d’assimilar i d’aprendre. A Ramar, sempre en un ambient proper i humà, donem les eines necessàries perquè els nostres alumnes puguin desenvolupar les capacitats que els faran créixer acadèmicament i com a persones.

 • Click en la imatge per veure els testimonis
Acompanyament de l'infant

L’acompanyament és un tret bàsic del nostre centre. La comunicació entre la família i l’escola ha de ser fluïda i continuada. Les vies de  comunicació entre la família i l’escola són diverses: l’entrevista personal, la conversa telefònica, el correu electrònic, l’aplicació Telegram. Fem una entrevista individualitzada amb cada família abans que comenci el curs. També, programem una reunió de pares de grup abans del període lectiu. Un cop el curs ha començat, duem a terme un mínim de dues entrevistes tutorials individualitzades amb cada família. A més, l’informe de qualificacions de final de curs el lliurem en una nova entrevista tutorial.

Quant als informes escrits, en lliurem 3 durant el curs, tot coincidint amb la finalització de cadascun dels trimestres.

Interrelació família/escola

Duem a terme determinades iniciatives per tal d’afavorir la interelació de les famílies amb l’escola: tallers a l’aula en què pares, mares o avis hi participen amb finalitats diverses (explicar en què consisteixen determinades professions, relatar experiències vitals rellevants, tallers amb jocs cooperatius,..), Festivals de nivell just abans de les vacances de Nadal (que se celebrem a l’Auditori d’Espai Cultura al c/ d’en Font), etc.

Detecció precoç de dificultats  

L’Educació Infantil és l’etapa en què es comencen a detectar possibles trastorns d’aprenentatge dels alumnes. És l’etapa en què programem un screening de logopèdia. El nostre gabinet psicopedagògic complementa la tasca de l’equip docent i orienta les famílies quan sigui necessari.

Ensenyament individualitzat

Atenem la diversitat, tot reforçant tant els aspectes motrius com la llengua, sempre des de la base de la inclusivitat.

Aprenentatge global i cooperatiu  

A la nostra escola, potenciem el desenvolupament de la capacitat per raonar, per organitzar-se i per crear. Treballem globalment els conceptes de les tres àrees de coneixement a través de l’observació, l’escolta, la manipulació, l’experimentació i la creativitat. El treball per projectes constitueix un eix vertebrador del procés d’ensenyament/aprenentatge a educació infantil. Promovem la cooperació  com a metodologia de treball.

El nostre projecte d'anglès a infantil  

En una societat com la nostra, el domini de l’anglès ha esdevingut fonamental per a qualsevol ciutadà del nostre país. A més, garantir un ensenyament de llengües integrat que, a més d’afavorir un tractament conjunt de les llengües, promogui la comunicació en diferents llengües a la classe ha de ser l’objectiu principal del projecte lingüístic del centre. En aquest context, a Ramar comencem a treballar amb l’especialista de llengua estrangera a partir de P3.

L’anglès s’introduirà en situacions familiars per als infants, tot generant espais de jocs i de conversa. Entre els objectius que ens fixem hi ha els següents:

 • - Assolir la comprensió de missatges orals senzills en contextos significatius
 • - Familiaritzar-se a nivell auditiu amb els sons fonètics d’aquesta llengua
 • - Iniciar-se en la producció d’alguns sons fonètics específics
 • - Sentir interès i mostrar una actitud positiva davant l’aprenentatge d’una nova llengua.

 

L’avaluació serà continuada.

Introducció a la robòtica

Un altre tret essencial del nostre projecte a educació infantil és la introducció de la robòtica, mitjançant les BEE BOT. Els principals objectius són:

 • - Iniciar en la recerca mitjançant la manipulació i observació del BEE BOT
 • - Endinsar-se en el coneixement del funcionament del BEE BOT i la seva posada en marxa
 • - Introduir-se en el llenguatge de programació, de manera lúdica, utilitzant els conceptes: endavant, endarrere, girar a la dreta, girar a l’esquerre, esborrar, començar...
 • - Començar a donar les ordres adequades i correctes per arribar a l’objectiu del BEE BOT.
 • - Iniciar-se en el treball cooperatiu per tal de buscar acords per fer funcionar les BEE BOT
Sortides i activitats

A la nostra escola, l’activitat a l’aula es complementa amb la programació de sortides per dur a terme activitats diverses, que ens permeten posar l’alumne en un context d’activitat quotidiana de la vida des d’on poder posar en pràctica elements treballats a l’aula. Les activitats poden ser molt diverses: relacionades amb la natura, amb els transports, amb l’entorn,...

També programem activitats en teatres o sales de concerts, donat que considerem important per la formació dels infants l’educació com a espectador de diferents formats d’espectacle cultural, no només pel que aporta l’activitat en sí, sinó també pel que implica participar-hi. En aquesta línia, a P5 s’introdueixen les colònies. A Ramar,  aquest projecte s’enllaça amb el d’anglès, donat que el centre d’interès de l’estada es treballa en llengua anglesa.

Pissarres digitals

Pissarres digitals

Totes les aules compten amb pissarra digital, per tal de poder emprar una metodologia d’aula molt més activa.

uniECFE uniEADA

Llengua Anglesa

La llengua anglesa juga un paper primordial en el nostre projecte global d’escola a partir dels 3 anys.

Psicomotricitat

Psicomotricitat

La psicomotricitat també és important per afavorir el desenvolupament de les capacitats motrius, expressives i creatives dels infants a partir del moviment del cos.

Robòtica

Robòtica

Introduïm la robòtica a partir dels 3 anys, recurs pedagògic innovador que permet desenvolupar habilitats de treball cooperatiu, l’aplicació de conceptes del món real, la investigació, etc.

Les famílies parlen de l'escola

Menjador

Alimentació

L’alimentació és molt important per a Ramar 1. Per això el nostre centre vol que els alumnes tinguin una dieta sana i equilibrada cada dia de l’any, d’aquesta manera també fomentem els bons hàbits alimentaris que els ajudaran en un futur a portar una vida molt més saludable.

Els nostres menús

Els menús són elaborats per un dietista, ja que una dieta equilibrada és un dels principals objectius del nostre servei. Busquem compensar les calories amb les proteïnes i combinar els làctics amb la fruita.

Tots els nostres menús consten d’un primer plat, segon plat, pa i postres.

Els aliments i tota mena d’ingredients s’obtenen diàriament perquè es mantinguin en perfecte estat totes les seves condicions una vegada cuinats (vitamines, proteïnes, minerals, etc.).

uniE807

Servei de menjador

El nostre servei de menjador és ofert per La Vostra Cuina i personal propi del centre. Pots veure amb detall el menú que ofereix el nostre centre.