Truca'ns ara!
93 710 65 48  Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya: Escola Bressol, Infantil, Primària i ESO
Horaris
Secretaria
Llar i Infantil: 8:30h-12:45h - 14:45h-17:30h
Primària i ESO: 8:15h-13:00h - 14:45h-18:00h

Ramar Kids

SEGON CICLE EDUCACIÓ INFANTIL

El segon cicle d’Educació Infantil és una etapa educativa que s’organitza en tres cursos (de 3 a 6 anys), d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora.

Objectius de l'etapa

Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
Aprendre a pensar, comunicar i a descobrir.
Treballar per unes relacions interpersonals satisfactòries.
Crear una imatge positiva pròpia i dels altres

L'educació infantil a Ramar

L’Educació Infantil és una etapa escolar determinant en la formació de la persona. És un període extraordinari caracteritzat per la gran capacitat d’assimilar i d’aprendre. A Ramar, sempre en un ambient proper i humà, donem les eines necessàries perquè els nostres alumnes puguin desenvolupar les capacitats que els faran créixer acadèmicament i com a persones.

Els tutors

L’Educació Infantil és una etapa escolar on duem a terme una acció tutorial personalitzada en cada alumne i cada família.

A Ramar, formem els nens en els valors que els permetran construir una bona imatge d’ells mateixos, autoestima, respecte, tolerància (reconeixement d’errors), paciència, etc.

Creiem que per tal d’assolir un bon nivell d’autonomia  és necessari que els alumnes s’acostumin a uns horaris i unes normes. Donem molta importància a la repetició de determinades tasques que finalment incorporaran com a hàbits.

Potenciem que els nostres alumnes siguin capaços de fer significatiu l’aprenentatge utilitzant estratègies lligades al seu pensament lògic (anàlisi, síntesi, inducció, deducció).

Creem ambients favorables perquè els nens exercitin els llenguatges, els millorin i busquin les seves possibilitats per comunicar-se i expressar-se.

El joc i les tasques diàries fan que els alumnes estableixin relacions socials. Vetllem perquè la convivència a l’escola sigui satisfactòria. Potenciem les activitats compartides i la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre.

Potenciem el desenvolupament de la capacitat per raonar, per organitzar-se i per crear. Treballem de manera global a través de l’observació, l’escolta, la manipulació, l’experimentació i la creativitat. Promovem la cooperació  com a metodologia de treball.

Defensem un model integrador que permeti a tots els alumnes progressar fins al seu màxim nivell i per tant oferim a cada un la possibilitat d’experimentar que progressa, aprèn i desenvolupa al màxim les seves pròpies capacitats, i que els altres valoren el seu esforç i els seus progressos en l’aprenentatge.

La música entra pels sentits i facilita la comunicació més enllà de les paraules. És per això que la prioritzem tant a nivell escolar com extraescolar. El ritme, el moviment, l’expressió corporal i gestual són indissociables d’aquestes primeres edats. La música és un llenguatge amb doble vessant: per una banda, la podem treballar com a tal i observar quines són les característiques del so i del ritme, quins són els instruments, cantar, dansar…; però també és una eina transversal i global que ens permet treballar les diferents capacitats i àrees de l’educació infantil.

Pissarres digitals

Totes les aules compten amb pissarra digital, per tal de poder emprar una metodologia d’aula molt més activa.

Anglès

La llengua anglesa juga un paper primordial en el nostre projecte global d’escola a partir dels 3 anys.

Psicomotricitat

La psicomotritat també és important per afavorir el desenvolupament de les capacitats motrius, expressives i creatives dels infants a partir del moviment del cos.

Robòtica

Introduïm la robòtica a partir dels 3 anys, recurs pedagògic innovador que permet desenvolupar habilitats de treball cooperatiu, l’aplicació de conceptes del món real, la investigació, etc.

MENJADOR

Alimentació

L’ alimentació es molt important per a Ramar 1. Per això el nostre centre vol que els alumnes tinguin una dieta sana i equilibrada cada dia de l’any, d’aquesta manera també fomentem els bons hàbits alimentaris que els ajudaran en un futur a portar una vida molt més saludable.

Els nostres menús

Els menús son elaborats per un dietista, ja que una dieta equilibrada és un dels principals objectius del nostre servei. Busquem compensar les calories amb les proteïnes i combinar els lactics amb la fruita.

Tots els nostres menús consten d’un primer plat, segon plat, pa i postres.

Els aliments i tot tipus d’ingredients s’obtenen diàriament per a què es mantinguin en perfecte estat totes les seves condicions una vegada cuinats, (vitamines, proteïnes, minerals, etc.).

menjador

Servei de menjador

El nostre servei de menjador és ofert per Gumen Catering i personal propi del centre. Pots veure amb detall el menú que ofereix el nostre centre.