Guerriller Alzina 26-28 · 08024 Sabadell

93 710 65 48 / ramar1@grupramar.com

Escola

“L’aprenentatge és i serà la clau per a la formació de persones amb sentit crític i esperit de millora social.”

El nostre projecte pedagògic s’emmarca en un procés de millora contínua, que té excel·lents resultats humans i acadèmics.

La nostra escola

En Centre d’Estudis Ramar és una escola concertada de dues línies que abraça les etapes de Llar d’Infants (1 i 2 anys), Educació Infantil, Educació Primària i ESO. La institució va ser creada l’any 1950 pel  Sr. Rafael Aparicio Moreno. Després del traspàs del fundador, el seu fill, Rafael Aparicio Lovera n’ostenta la titularitat. Amb el pas dels anys, l’escola Ramar ha crescut i ha esdevingut un grup, que aplega diverses escoles de la ciutat. A l’actualitat, el Sr. Aparicio comparteix la titularitat amb els seus dos fills, Carlos i Óscar.

Ramar és un centre educatiu inserit i amb un fort arrelament en el barri de la Creu de Barberà de Sabadell. Ha acollit com alumnes, en nombrosos casos, a diverses generacions de membres d’una mateixa família. També considerem un actiu la incorporació d’exalumnes a l’equip de professorat del centre.

El nostre projecte educatiu deriva de les darreres investigacions en neurociència, psicologia i sociologia al respecte de la importància essencial de l’emoció, la curiositat i els mecanismes d’atenció com a eixos centrals per aprendre, memoritzar i adquirir coneixement.

Els nostres pilars

Qualitat acadèmica

Promovem un model d’ensenyament-aprenentatge rigorós i  amb resultats contrastats. Procurem una sòlida formació humanística que faciliti la comprensió del món,  una formació científica que permeti transformar-lo i un desenvolupament de la competència lingüística pensat, no només com una necessitat per viure i interactuar en un món global, sinó, i sobretot, com un sistema de pensament.

Inquietud pedagògica

Promovem processos d’avaluació i millora continuada que permetin donar respostes actuals als reptes i necessitats que la societat planteja al centre escolar. Participem en xarxes i comunitats d’aprenentatge professional, que impulsen la reflexió i la investigació constant del professorat.

Formació emocional i en valors

Acompanyem els nostres alumnes en el creixement de tots els seus àmbits, per arribar a ser persones madures, estables i responsables, amb valors humans. Oferim oportunitats per al desenvolupament del seu talent, mitjançant una potenciació de la convivència, del desenvolupament de les seves habilitats socials i d'una adequada consciència ambiental. 

Acompanyament personalitzat

Afavorim que l’alumne sigui conscient de com aprèn, creant-li un entorn que afavoreixi la construcció personal del coneixement. Apliquem sistemes d’avaluació orientats a la millora personal i a l’optimització de l’aprenentatge.

Atenció propera a les famílies

Fomentem la corresponsabilitat entre família i escola. Procurem un treball en equip i col·laboratiu de tots els membres de la comunitat educativa per aconseguir un fi comú: el benestar i el desenvolupament harmònic dels nostres alumnes.

Reconeixement de la diversitat

Entenem la diversitat i la diferència com una font de riquesa i creixement. Preparem els nostres alumnes per viure en un món global i divers, tant en creences com en cultures. Afavorim el desenvolupament de valors com el respecte, la tolerància i la convivència, que els permetin ser agents actius i compromesos en la construcció d’un món més just.

 

Trets d'identitat: El nostre ideari

La institució es defineix com a respectuosa, oberta, acollidora, participativa i innovadora.

Tenim com a missió potenciar el creixement personal del nostre alumnat en el respecte, la tolerància i l’esforç, aconseguint unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres del professorat per tal de crear un entorn educatiu participatiu i motivador.

En aquesta línia, Ramar és una escola aconfessional i respecta les orientacions religioses de cada família. També es distingeix per una actitud apolítica i de respecte envers qualsevol orientació ideològica que s’emmarqui dins d’una visió  democràtica de la societat. És un tret distintiu la formació en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural del propi país i del món en general, així com en el respecte a qualsevol orientació de tipus sexual.

La coeducació és la base del nostre projecte. El treball cooperatiu, la solidaritat, el respecte al medi ambient en són valors fonamentals.

La nostra missió

Tenim com a missió potenciar el creixement personal del nostre alumnat en el respecte, la tolerància i l’esforç, aconseguint unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres del professorat per tal de crear un entorn educatiu participatiu i motivador.

La nostra visió

L’Escola Ramar 1 treballa per ser el centre de referència a la ciutat de Sabadell en l’oferta de formació primària i d’ESO per donar resposta a les demandes de les famílies. Un centre en què el professorat i les noves tecnologies tinguin un paper fonamental en les tasques d’ensenyament-aprenentatge.

El nostre projecte educatiu

El nostre projecte educatiu deriva de les darreres investigacions en neurociència, psicologia i sociologia al respecte de la importància essencial de l’emoció, la curiositat i els mecanismes d’atenció com a eixos centrals per aprendre, memoritzar i adquirir coneixement.

El nostre estil metodològic

L’infant és el centre del procés d’aprenentatge. La neurociència és una disciplina que ha d’enriquir la nostra pràctica educativa donat que pot contribuir a millorar l’efectivitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge. Partim de la base que conèixer l’entrellat del cervell humà ens pot ajudar a ensenyar a aprendre més bé.

Cada alumne és diferent, en conseqüència, el nostre projecte potencia l’ensenyament individualitzat, atenent a la diversitat de cada persona.

La nostra metodologia es basa en proposar aprenentatges significatius i vivencials als infants amb l’objectiu que siguin competents en tots els àmbits, per tal que puguin prendre les decisions més encertades en cada situació que els toqui viure.

L’ús de les tecnologies és un element fonamental del nostre projecte. Els nostres alumnes són nadius digitals i hem de treure profit de tots els recursos tecnològics que tenim a l’abast com a referent bàsic de la societat en què estan creixent.

Equip directiu de l’escola

Candi Calahorro

Directora

Toni Tamayo

Subdirector

Encarna Hidalgo

Cap d'estudis

Les famílies parlen de l'escola

Al Centre d'Estudis Ramar 1 podem trobar els següents equipaments