Guerriller Alzina 26-28 · 08024 Sabadell

93 710 65 48 / ramar1@grupramar.com

Projectes

Treball per projectes

Ramar no és una escola de projectes, però integrem el treball per projectes com una metodologia molt útil i necessària en el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes, donat que ofereix als infants vies diverses que els poden ajudar a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus propis errors i encerts i a desenvolupar el pensament crític.

L’alumne és el centre del procés d’aprenentatge, el mestra l’acompanya, el guia en la seva descoberta. Es fomenta l’autonomia, el treball cooperatiu, la interdisciplinarietat, l’aplicació del que s’aprèn en situacions del món real. En definitiva, aquesta metodologia ajuda l’alumne a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i els condueix a un aprenentatge significatiu.

A Ramar treballem els projectes des de diferents enfocaments:

 • Cada curs programem 2-3 projectes transversals que cada nivell treballa de manera individualitzada en funció de l’edat
 • Determinades matèries es treballen mitjançant aquesta metodologia durant tot el curs, en especial a Educació Infantil i Primària

Projectes de medi natural i social a primària

A Primària articulem l'àrea de medi natural i social al voltant de la metodologia del treball per projectes.

A Primària, articulem l'àrea de medi natural i social al voltant de la metodologia del treball per projectes, amb la qual es dóna resposta al repte de potenciar alumnes curiosos, capaços de formular preguntes i buscar respostes, actius, col·laboratius, creatius, participatius i autònoms. Potenciaran les seves habilitats per convertir-los en persones més autònomes, desenvolupant la seva capacitat per investigar i resoldre problemes, per treballar en equip, per innovar i per construir coneixement rellevant per si mateixos.Darrere del que s'anomena treball per projectes no hi ha solament una metodologia de treball o una seqüència determinada de presentar les activitats escolars, sinó altres aspectes teòrics importants sobre la manera d'entendre com els alumnes aprenen, com elaboren els conceptes, com tracten la informació i com el centre educatiu i el professorat han de planificar i actuar per preparar les classes i dinamitzar-les.En el treball per projectes, adquireixen una importància cabdal els procediments que s'utilitzen per realitzar les activitats d'aprenentatge en el procés de recerca i adquisició de coneixements.

La funció dels projectes de treball és afavorir la creació d’estratègies d’organització dels coneixements escolars en relació amb:

 • Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar…
 • Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la, judicar-la…
 • Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la…
 • Avaluar els aprenentatges: ser conscients del que sabem, del que ignorem, com ho hem abordat…

Robòtica

La robòtica és un sistema d'ensenyament interdisciplinari que exposa als alumnes davant diferents tipus de coneixement i que els prepara per enfrontar-se de manera conscient davant els desenvolupaments tecnològics del món contemporani. La robòtica educativa és un nou recurs pedagògic que obre un ampli ventall de possibilitats des de totes les àrees, abraça les matèries científiques i tecnològiques però també potencia les àrees lingüístiques i la creativitat.

La robòtica contribueix al desenvolupament de les habilitats de treball cooperatiu, de resolució de problemes, de l’aplicació de conceptes científics en situacions del món real, incentiva la investigació la formulació de desafiaments.

A Ramar 1 impartim la robòtica educativa a partir de P3 i fins a 4t d’ESO inserida en el currículum de l’escola. A Educació Infantil treballem amb les Bee-bots, un fantàstic punt de partida per al control de l’aprenentatge, el llenguatge direccional i la programació.

A cicle inicial de primària introduïm les construccions amb LEGO a partir del treball per racons.

A partir de cicle mitjà, fem petits programes per poder dotar de moviment o so a les construccions prèviament elaborades.

A cicle superior, treballem l’Scratch, un llenguatge de programació amb què creen diferents tipus de programes amb l’ordinador (vídeojocs, presentacions animades,...).

Més endavant, introduïm el programa Bitbloq. Els alumnes dissenyaran programes que enviaran a una placa d’Arduino i ens permetrà crear des d’una caixa domòtica a un cotxe que es mogui, entre d’altres. Treballem amb sensors i totes les construccions estan fetes a partir de material reciclat.

Aquest projecte s’estén i s’amplia a partir de l’ESO. A partir de 3r d’ESO introduïm l’App inventor, un llenguatge que crea aplicacions per a telèfons amb sistema operatiu Android..

A 4t d’ESO es treballa l’edició de vídeo, com a eina complementària a la presentació de les tasques educatives.

Projecte llengua anglesa

La nostra escola és trilingüe. El nostre objectiu és que els nostres alumnes finalitzin l’escolarització obligatòria essent competents en tres llengües: català, castellà i anglès.

Quant al tractament de la llengua anglesa, Ramar va signar un acord de col·laboració fa uns anys amb Oxford, amb l’objectiu de treballar plegats en el desenvolupament d’aquest aspecte.

Com a pilar bàsic, la llengua anglesa es treballa des de la pròpia matèria. A més, com a projecte, s’introdueixen de manera progressiva altres matèries que s’imparteixen en anglès: l’Educació en valors al cicle superior de primària i els tallers de Socials i d’Història de l’Art a l’ESO.

També, Ramar programa les estades de colònies que es duen a terme cada dos anys a partir de P5 amb l’objectiu de dur a terme una immersió lingüística en llengua anglesa de tres dies.

A l’ESO, a més, s’ofereixen estades d’immersió a Irlanda, d’una setmana de durada, tot coincidint amb la Setmana Santa.

A partir de 2n o 3r d’ESO, segons l’itinerari escollit per les famílies, els nostres alumnes poden cursar, com a activitat extraescolar, determinades matèries que, si mantenen una continuïtat fins a 2n de Batxillerat, li permetrà accedir a la titulació dual de Batxillerat (la titulació del país i la de High School USA).

Per últim, com a element afegit de la col·laboració amb Oxford, Ramar és centre examinador de les titulacions oficials que aquesta universitat ofereix. De manera individualitzada, cada alumne, en el moment en què ell, la família i el nostre professorat ho considerin oportú pot presentar-se als exàmens oficials de la universitat en una de les nostres aules.

Estades a Irlanda

 • Seguiment personalitzat.
 • Immersió lingüística 100%.
 • Acompanyament d’un professor.

Educació física en anglès

 • Bàsquet extraescolar en anglès.
 • Entrenador nadiu.

Colònies en anglès

 • Professors nadius.
 • Seguiment personalitzat.

Projecte musical

L’Educació Musical incideix en el desenvolupament integral dels nens d’una manera única i insubstituïble. La música està present en totes les etapes evolutives de l'ésser humà és molt important en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

La música és llenguatge, comunicació; és un art, és sensibilitat, ens dona un tipus determinat de vivències diferents de les que pot donar qualsevol altre estímul. A l’escola, la música és un àrea en sí mateixa, així com també una eina per treballar les altres matèries.

Amb la música eduquem la veu, l’oïda, el ritme, el gust estètic, la imaginació, l’expressió i la representació. Aprenem a estimar una mica més les tradicions i a valorar tot allò que no és material. Ens ajuda a treballar l’adquisició de la capacitat d’atenció i memòria, el sentit de grup, de disciplina i responsabilitat, també l’esperit crític.

A Ramar planifiquem el nostre projecte setmanalment, treballant a partint d’un centre d’interès: pot ser un compositor o una família d’instruments, per exemple. A partir d’aquí, escoltem, observem, experimentem, gaudim. Les activitats estan adaptades a cada edat i nivell, de manera que cadascú podrà apropar-se al mateix eix vertebrador des de l’enfocament més adequat.

Projecte artístic

Mestra especialista des de P3 fins a 4t d’ESO

Treball amb dos professors a l’aula a Educació Infantil

L’art és un llenguatge, promou l’autoestima, estimula la creativitat i la imaginació, ajuda adquirir un millor domini del traç. Ens permet expressar i plasmar emocions, comprendre i representar la realitat que ens envolta.

El treball amb obres de diferents artistes ens permet obrir-nos al món cultural a partir de conèixer les seves creacions i fer servir algunes tècniques, colors, idees que ells utilitzen per donar vida a les seves pròpies obres.

L’art esdevé un recurs que ens permet interaccionar amb l’entorn i establir un lligam entre àrees, convertint-se en una eina d’aprenentatge global.