Guerriller Alzina 26-28 · 08024 Sabadell

93 710 65 48 / ramar1@grupramar.com

Llar d’infants

de 1 a 3 anys

Vols rebre més informació?
Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu

La Llar d'Infants

A Ramar tenim dues aules de llar d’infants: una d’un any i una altra de dos anys.

Objectius

Els principals objectius que ens marquem són:

  • Afavorir el desenvolupament de les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels infants.
  • Ajudar els infants a aconseguir una imatge positiva d'ells mateixos.
  • Donar-los la possibilitat de relacionar-se amb els altres infants i les persones adultes.
  • Afavorir el desenvolupament, l'aprenentatge i el benestar dels vostres fills amb una educació que tingui en compte la multiculturalitat i el plurilingüisme del nostre país.

L'educació Infantil a Ramar

L’Educació Infantil és una etapa escolar determinant en la formació de la persona. És un període extraordinari caracteritzat per la gran capacitat d’assimilar i d’aprendre. A Ramar, sempre en un ambient proper i humà, donem les eines necessàries perquè els nostres alumnes puguin desenvolupar les capacitats que els faran créixer acadèmicament i com a persones.

Metodologia

La nostra metodologia es caracteritza per una formació integral dels infants. Els acompanyem durant tot el seu procés d’aprenentatge, i els ajudem a desenvolupar la seva pròpia autonomia a través dels hàbits. Aquest sistema permet que els infants creixin harmònicament.

Les aules compten amb pissarra digital, per tal de poder emprar una metodologia d’aula molt més activa.

El Joc com a mitjà d'aprenentage  

A l’aula prioritzem el joc simbòlic, en el qual l’infant imita l’adult. El joc és un mitjà d’aprenentatge important que ajuda els nens i nenes a conèixer-se a si mateixos i al món que els envolta.

Ensenyament individualitzat  

Mirem sempre de proporcionar una educació personalitzada i seguiment individual a cada alumne; atenem la diversitat de ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals.

Detecció de dificultats

El nostre experimentat equip de mestres i educadores es preocupa de detectar i atendre precoçment possibles dificultats, per tal d’afavorir la integració dels infants amb necessitats educatives específiques.

Treball motriu

Treballem la psicomotritat per afavorir el desenvolupament de les capacitats motrius, expressives i creatives dels infants a partir del moviment del cos.

La importància del llenguatge musical  

Considerem important la introducció del llenguatge musical. La música entra pels sentits i facilita la comunicació més enllà de les paraules. El ritme, el moviment, l’expressió corporal i gestual són indissociables d’aquestes primeres edats. La música és un llenguatge amb doble vessant: per una banda, la podem treballar com a tal i observar quines són les característiques del so i del ritme, quins són els instruments, cantar, dansar...; però també és una eina transversal i global que ens permet treballar les diferents capacitats i àrees de l’educació infantil.

Experimentem!!!  

Potenciem l’experimentació. Volem que els nostres infants progressin mitjançant activitats d’exploració i d’experimentació, i a través de la manipulació de diferents objectes i materials. L’infant observa, toca, olora…, per arribar a una descoberta significativa de l’entorn.

La Introducció de l'Anglès

Donat que els infants d'entre els 0-3 anys mostren una gran necessitat de comunicació, un fort interès en totes les formes del llenguatge, tant verbal com no verbal, aprofitem per a iniciar-los en l'aprenentatge de l'anglès. Investigacions en l’aprenentatge de les llengües han posat de manifest que aquesta edat és ideal per a exposar els infants a una nova llengua, doncs és en aquest període de la seva vida quan es desenvolupen el major nombre de connexions neuronals relacionades amb l'adquisició del llenguatge i la discriminació dels sons; fet que els ajuda a dominar un idioma en edats posteriors.

L'objectiu principal per a promoure l'ensenyament de l'anglès a l'escola bressol, per tant, és el de sensibilitzar els infants de forma progressiva envers una llengua estrangera. Aquest primer contacte influenciarà de forma positiva els seus futurs aprenentatges.

A l'escola, tot allò relacionat amb l'anglès serà divertit, interactiu i dinàmic.

Atenció tutorial personalitzada

Duem a terme una acció tutorial personalitzada en cada alumne i cada família. En aquest sentit, programem dues reunions de pares, una d’inici de curs, que es du a terme durant el mes de juliol, i una segona en arribar la primavera.

A més, realitzem un mínim de dues tutories individualitzades amb cada família per tal de fer el seguiment de la trajectòria educativa de l’infant.

Per últim, lliurem a les famílies dos informes escrits, un just abans de les vacances de Nadal, i un altre a final de  curs.

Interrelació Familia/Escola

Per nosaltres és molt important la interrelació entre les famílies i l’escola, com a element fonamental per arrelar el sentiment de pertinença al centre i aprofundir  en el procés d’adaptació de l’infant. En aquesta línia, articulem diverses iniciatives:

  • - Tallers pares/mares/infants/mestres. Els programem de manera mensual, de 5 a 6 de la tarda. L’objectiu és que l’infant compateixi una experiència a l’escola en presència dels pares i les educadores.
  • - Festival de primavera. Un dissabte al matí, programem una jornada de convivència amb la participació d’infants, educadores i famílies.

Les famílies parlen de l'escola

Menjador

Alimentació

L’alimentació és molt important per a Ramar 1. Per això el nostre centre vol que els alumnes tinguin una dieta sana i equilibrada cada dia de l’any, d’aquesta manera també fomentem els bons hàbits alimentaris que els ajudaran en un futur a portar una vida molt més saludable.

Els nostres menús

Els menús són elaborats per un dietista, ja que una dieta equilibrada és un dels principals objectius del nostre servei. Busquem compensar les calories amb les proteïnes i combinar els làctics amb la fruita.

Tots els nostres menús consten d’un primer plat, segon plat, pa i postres.

Els aliments i tota mena d’ingredients s’obtenen diàriament perquè es mantinguin en perfecte estat totes les seves condicions una vegada cuinats (vitamines, proteïnes, minerals, etc.).

uniE807

Servei de menjador

El nostre servei de menjador és ofert per La Vostra Cuina i personal propi del centre. Pots veure amb detall el menú que ofereix el nostre centre.